גינון ברמה אחרת

כניסה למערכת הניהול

Quote

תבוסה היא לעתים מצב זמני בלבד.
הרמת ידים הופכת אותה לתמידית

~ מרלן פון סאוונט ~
Next